iFokus - Temakvelder for voksne i Norheim Kirke

iFokus - Temakvelder for voksne i Norheim Kirke

iFokus er temakvelder for voksne. Tilbudet er for deg som ønsker å utvide din vennekrets og bli kjent med andre fra Norheim menighet og områdene rundt. Målet er å lage et møtested på kveldstid med tid til prat og å bli godt kjent. Vi satser på kvalitet på det vi tilbyr. Mat, tema og foredragsholdere skal holde høy standard.

Vi planlegger å ha 2 - 3 samlinger pr. semester og setter fokus på ulike temaer hver kveld. Eksempler er matkurs, barneoppdragelse, dårlig samvittighet og trosformidling. Hver høst lager vi et nytt program med nye tema. Kveldene har samlet fra 45 – 75 voksne og praten går alltid fra start til slutt.

Alle er hjertelig velkommen!


Del denne artikkel på e-post