Verdier

Verdier

Vi - alle kan delta i livsnære og inkluderende fellesskap.
Vi - kirken er den enkelte av oss.
Sammen - vi skal jobbe sammen og yte etter mulighet og ønsker.

Opplæring - i tro og disippelskap.
Forkynnelse og undervisning skaper vekst hos den enkelte - og utfordring til disippelskap.
Å være en tydelig kirke trenger kunnskap og innsikt.

Kristusnært - Jesus i hverdagen.
Å leve nær Kristus, for å kunne være lys og salt i verden
Evangelisering - troverdige vitne lokalt og globalt.

Tjeneste - vi er kirka - og vi utfordres til tjeneste, og gjennom dette å ha:
Kvalitet - Gud fortjener vårt beste i alt vi gjør i vår tjeneste for Ham.
Relevans - å være kulturelt relevant og tilstede, kommunisere godt
                                              - der trosgrunnlag og lære står fast.


Del denne artikkel på e-post