Visjon

Visjon

En raus og tydelig kirke hvor mennesker får høre til et inkluderende kristent fellesskap
• raus - å bli møtt med nåde i stedet for krav. 
• tydelig - kjenne sitt ståsted og kommunisere det godt. 
• kirke - hver enkelt av oss. 
• inkluderende - å møte og ta vare på enkeltpersoner, også i meningsforskjeller. 
• kristent - tro, håp og kjærlighet - ånd, sjel og kropp. 
• felleskap - der hvor 2 eller 3 er samlet er jeg midt iblant dere.


Del denne artikkel på e-post