SØNDAGSSKOLEN

SØNDAGSSKOLEN

 

 

Søndagsskolen i Norheim kirke er for alle barn. Det er søndagsskole kl 11.00 de søndagene det er gudstjeneste, bortsett fra enkelte søndager i skoleferiene.

 

 

Vi har delt barna i to grupper.
De yngste barna er fra 0- 4 år. Vi sitter i ring på gulvet og synger og leker sammen. Etter en halv time serverer vi frukt og kaffe, og barna kan leke sammen.
 
De eldre barna har søndagsskole på ”gamlemåten”. Masse sang, tegning og lek. Med fokus på bibelfortellingene. Vi bruker Sprell Levende som er tilpasset læring for alle typer barn.
 
 
Kontaktpersoner:
 
Ellen Hansen   Mobil: 94430996    e-post: ellenhansen@getmail.no


Del denne artikkel på e-post