SØNDAGSSKOLEN

SØNDAGSSKOLEN

SØNDAGSSKOLEN

i Norheim kirke

 

 

 

Søndagsskolen i Norheim kirke er for alle barn. Det er søndagsskole kl 11.00 de søndagene det er gudstjeneste, bortsett fra enkelte søndager i skoleferiene.

Vi har delt barna i to grupper.

De yngste barna er fra 0- 4 år. Vi sitter i ring på gulvet og synger og leker sammen. Etter en halv time serverer vi frukt og kaffe, og barna kan leke sammen.
 
De eldre barna har søndagsskole på ”gamlemåten”. Masse sang, tegning og lek. Med fokus på bibelfortellingene. Vi bruker Sprell Levende som er tilpasset læring for alle typer barn.
 
Program for Høsten 2018
 
Kontaktpersoner:
 
Grethe Vigemyr, Mobil: 95156215 e-post: gvigem@gmail.com


Del denne artikkel på e-post